Zandvlakte is nu oase voor jeugd

” Kritiek van omwonenden op ‘die kale zandvlakte is verstomd’. Doepark De Hagen is een oase, waar kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken”

Zaterdag 15 augustus lezen we een prachtig artikel in de Tubantia waar Mini Eshuis en Hans van Gerwen hun medewerking aan hebben verleend. Lees hier hun verhaal.

Water en zand. “Meer hebben kinderen niet nodig om zich te vermaken”, zegt Mini Eshuis van de Stichting Natuurhus Almelo. En dat bewijzen de broers Felix (4) en Mats (8) en hun nichtje Yuki (7) in het Doepark. Ze klauteren via boomstammen en stenen over de stroompjes, boetseren met modder een provisorische watergeul, terwijl opa Max glimlachend toekijkt. De kinderen logeren bij hun grootvader in de Schelfhorst en een middagje in het Doepark aan de Hagenborgh is een perfect uitje tijdens de hete dagen.

Schaften
Kinderen spelen in het park, terwijl enkele werknemers van Lowik Bouw uit Almelo in de schaduw pauzeren om te schaften. Eshuis en vrijwilligerscoördinator Hans van Gerwen vertellen dat deze week is begonnen met de bouw van een paviljoen, dat een ontmoetingsplek moet worden. Daarmee kan de stichting nog meer inspelen op haar educatieve taken. De plek wordt tijdelijk met hekken afgezet.

“Het is één van onze taken, inclusief het beheer van het park waarvoor we jaarlijks 22.000 euro ontvangen van de gemeente”, aldus Eshuis. “We doen hierbij heel veel met vrijwilligers, ook bij de bouw van het paviljoen steken we de handen uit de mouwen. We gaan bijvoorbeeld samen met leerlingen van het ROC van Twente de wanden optrekken met hout dat we van Huize Almelo hebben gekregen. Hout van douglassparren.”

Uit een rondgang over het terrein blijkt dat de Stichting Natuurhus Almelo – vaak samen met externe partijen – nog vele plannen ten uitvoer wil brengen. “De ontwikkeling van dit park is nooit af”, zegt Van Gerwen. Het gaat soms om kleine, pragmatische acties. Zo heeft Van Gerwen met het vastzetten van enkele takken bij de uitstroom van water uit een kikkervijver een plek gemaakt waar algen worden opgevangen. Een beduidend groter project wordt samen met het Waterschap Vechtstromen uitgevoerd. Om meer snelheid te krijgen in de stroming van de Almelose Aa, wordt het riviertje tussen het Doepark en het terrein van stadskerk De Bleek versmald. “De betonnen kadewand wordt weggehaald”, legt Eshuis uit. “We leggen vervolgens een natuurlijke oever aan, inclusief aanlegsteiger voor kano’s.” Van Gerwen vult aan: “Voor de versmalling willen we het zand gebruiken dat wordt afgegraven bij de aanleg van het paviljoen. Als dat zand tenminste niet is vervuild.”

Aan de andere kant van park, nabij het woonzorgcomplex De Hofkamp van zorginstelling ZorgAccent, staat ook een uitbreiding op stapel. Over de invulling kan nog niets worden gezegd, omdat eerst definitief met de eigenaar van dit braakliggende stuk grond – woningstichting Sint Joseph – overeenstemming moet worden bereikt. Eshuis: “De woningstichting gaat er op termijn wellicht bouwen, maar concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. Het kan al met al nog jaren duren. Daarom hopen we dat wij tot die tijd er gebruik van kunnen maken. Het andere deel van het park is overigens gemeentegrond.

Boerenkool
Het gewenste stuk grond grenst nu aan de moestuin van het Doepark, een tuin waarmee de vrijwilligers vorig jaar zijn begonnen, destijds alleen met aardappelen en zonnebloemen. Eshuis en Van Gerwen praten honderduit over dit project waarbij veel contacten zijn ontstaan met de buren, met name met bewoners van De Hofkamp. Er groeien nu weer aardappelplanten en zonnebloemen, maar ook tal van andere soorten zoals peultjes, boerenkool, pastinaak, erwten en snijbonen.

“Konijnen maken geen kans”, zegt Eshuis. “Daarvoor is de tuin te goed omheind met gaas. Ook dat hebben we allemaal zelf gedaan. Martin Mulder – die ook de Doetuin ontwierp – heeft ons geholpen bij het opstellen van een zogeheten permacultuur, zodat er altijd iets groeit. Het is een duurzaam ecosysteem. In de winter verbouwen we bijvoorbeeld winterrogge.De stoppels worden als groenbemesting gebruikt.”

Voor ouderen in de omgeving, wil de stichting een beweeg- en beleeftuin opzetten. Weer een actie om ouderen die bij aanvang kritiek uitten – ‘het is een kale zandvlakte’ – nog meer ter wille te zijn. Buurtbewoner Ben de Jong is daarbij een promotor: “Dit is een aanwinst voor Almelo. Als mijn kleinkinderen op bezoek komen, willen ze gelijk naar het park.”

Bron: Tubantia, zaterdag 15 augustus 2020

X