'T IEMENSCHOER

Imkersvereniging voor Almelo en omstreken

’t Iemenschoer, imkersvereniging voor Almelo en omstreken is een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de bijenhouderij en de bijenteelt in de regio Almelo, het behartigen van de belangen van bijen en imkers in de ruimste zin van het woord d.w.z. de vereniging zal er alles aan doen om de omstandigheden waarin imkers bijen willen houden, zo ideaal mogelijk te organiseren.

Daarnaast vinden de leden van de vereniging het belangrijk om kennisontwikkeling over de honingbij te stimuleren en uit te dragen. Dat doen ze bijvoorbeeld door informatieve avonden te organiseren, cursussen te volgen en te geven, voorlichting te geven, imker-zwermdagen te organiseren om de kennis over de honingbij te verbreiden dan wel te vergroten.

Bezoek hier de website van imkersvereniging
 ’t Iemenschoer.