KNNV

Vereniging voor veldbiologie

KNNV afdeling “Twenthe” staat voor natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving. In Almelo is al meer dan 100 jaar een afdeling gevestigd, de eerste in Twente – vandaar nog steeds de naam “Twenthe”. Het is een kleine afdeling met ongeveer 60 leden. Activiteiten zijn onder andere: onderzoekjes in het veld, excursies en cursussen.

Landelijk zijn er gespecialiseerde natuurwerkgroepen, kampen en reizen waaraan je mee kunt doen.

Binnen de KNNV is specialistische kennis aanwezig op het gebied van flora en fauna. Dank zij deze deskundigheid zijn diverse inventarisaties in de omgeving van Almelo uitgevoerd, zoals het uitgebreide onderzoek rond het Hondenven bij Tubbergen.

Klik hier voor de website van KNNV afdeling Twenthe –
Almelo