Rapport weidebeekjuffer aangeboden!

Op woensdag 8 mei heeft Ted de Jong namens het IVN het rapport van het project Weidebeekjuffer aangeboden aan wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis. Het resultaat van een intensief jaar onderzoek en schrijven van het rapport. “Alles binnen de afgesproken tijd en begroting”, kon Ted met enige trots vermelden.

De opbrengst mag er zijn. Er is een goed beeld van het leefgebied van de weidebeekjuffer in Almelo, de benodigde maatregelen om de natuur te versterken en ook zijn publiekslocaties in kaart gebracht waar de Almelose inwoners de weidebeekjuffer en de natuur kunnen zien.

Met de geraamde kosten van zo’n 25.000 euro per jaar ligt er een kans voor het oprapen om tot 2030 gefaseerd de maatregelen door te voeren. Goed voor de natuur en goed voor de inwoners van Almelo. Ted pleitte er wel voor met jaarlijkse monitoring van zowel de natuur als de bewustwording bij inwoners, de vinger aan de pols te houden om zien of we de doelstellingen halen.

De wethouder was onder de indruk van het fraai vormgegeven rapport en de inspanningen die de vele vrijwilligers geleverd hadden. Ze prees de degelijke en wetenschappelijke aanpak van het onderzoek. De bal ligt nu bij de gemeente en bij de gemeenteraad om te beslissen over de investeringen. We kunnen rekenen op een warm pleidooi van de wethouder.

Het project weidebeekjuffer is onder leiding van Ted de Jong uitgevoerd met vertegenwoordigers van gemeente, waterschap en IVN in stuurgroep en projectgroep.

De voorbereiding, de nulmeting, de coördinatie en het schrijven van het rapport heeft de nodige uurtjes gekost van de werkgroep bestaande uit Ted de Jong, Henri Jansen en Ron Poot.

De nulmeting is in de zomer 2023 uitgevoerd door vrijwilligers, die we hier graag even noemen: Jan Jaap Boer, Elly Borgerink, Laura Brummelhuis, Albert Eshuis, Henk Jansen, Henri en Mirna Jansen, Wil Koperdraat, Joanna Lubbelinkhof, Bert Nijkamp, Anja en Martin Peeters, Ron Poot, Maarten Rotteveel, Miriam ten Velde, Louis Veldhuis, Monique Voskamp, Annie Wielemaker, Nel Windt, Herbert Witte.

Het rapport heeft zijn mooie vorm gekregen dankzij Maartje Ahne (redactie), Jos van het Reve (opmaak) en Lotte Bouhuis (ontwerp logo) en foto’s van Mirna Jansen, Henri Jansen, Ron Poot en Jos van het Reve.
U kunt het rapport hier inzien.