Parkwerkgroep

De parkwerkgroep is het eerste aanspreekpunt voor buurtgenoten, vrijwilligers en andere geïnteresseerden met betrekking tot vragen over Doepark de Hagen (voormalig  Hagenpark). De parkwerkgroep heeft tot taak het bedenken, aansturen en uitvoeren van het (groen)onderhoud van Doepark de Hagen. Martin Mulder is de deskundige adviseur. De leden van de parkwerkgroep zijn zelf ook iedere woensdag- en zaterdagmorgen aanwezig in het Doepark.

De leden van de parkwerkgroep zijn (van links naar rechts):

    • Martin Peeters
    • Harry Kuiphuis
    • Martin Bergevoet
    • Piet Entius
    • Rosaly de Vries
    • Annelie Heerink
    • Marthijs Ekkel
    • Ben Heerink

U kunt in contact komen met de parkwerkgroep via: info@natuurhusalmelo.nl

Doepark De Hagen, in het centrum van Almelo, is 1,9 ha groot, bijna 20000 m2. Het is een geweldige plek om een park te realiseren waar jong en oud terecht kan. Maar tevens is het ook een kwetsbare plek zo dicht bij het uitgaansleven, waardoor je ook wel eens last hebt van vernielingen of achtergelaten flesjes bier of glasscherven.

Martin Mulder heeft een prachtig ontwerp gemaakt met een bijbehorende visie. Het Doepark wordt een multifunctioneel park, een park waar natuur, cultuur, milieu, educatie, ontspanning, horeca en duurzaamheid samen komen. In het park is een uitdagende waterspeelplek voor kinderen, waar al veel gebruik van wordt gemaakt. Er is een moestuin aangelegd, waar je kennis kunt nemen van groei en bloei en de oogst van verschillende gewassen. Het Doepark is een plek voor jong en oud om contact te maken met de natuur. Er worden evenementen gehouden zoals b.v. het zeer geslaagde oogstfestival in 2019 en 2021, maar denk ook aan natuurmarkten. Er zijn buitenlokalen waar leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs les kunnen krijgen over verschillende natuuronderwerpen.

Zo’n park vraagt om goed beheer en onderhoud. Bij het Doepark staat een container met gereedschappen en materialen. De leden van de parkwerkgroep zijn tevens de sleutelhouders. Zij openen op woensdag- en zaterdagmorgen de container en de poort van de moestuin. Aan het eind van de morgen wordt alles weer netjes afgesloten. Om dit park te onderhouden heb je nogal wat man(vrouw)kracht nodig. En we mogen ons gelukkig prijzen met een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Voor hen is het belangrijk te weten wat er zoal gedaan moet worden. En om dat in goede banen te leiden is de parkwerkgroep gevormd, die ook elke week in het park aan het werk zijn. Het is de bedoeling dat zij aan de hand van een uitgebreid onderhoudsplan de vrijwilligers aansturen in alle werkzaamheden. Maar de PWG is ook de groep die contacten heeft met het bestuur, de gemeente, de wijkagent en andere instanties.

Bomen, struiken, grasvelden met daarin verschillende kruiden, een moestuin, speelvoorzieningen, betonpaden, open water en kunstwerken. Al deze onderdelen vragen om onderhoud.
– bomen: overlasttakken verwijderen, gevaarlijk valhout verwijderen
– struiken: snoeien
– grasvelden: maaien, blad verwijderen, her inzaaien
– moestuin: mesten, omspitten, planten, oogsten, hekwerk controleren
– waterspeelplaats: alle toestellen en speelplekken controleren op veiligheid, de pomp wekelijks controleren
– parkmeubilair: controleren op veiligheid, splinters e.d.
– betonpaden: schoonvegen/reinigen i.vm. de veiligheid
– de vijver: alg, takken en zwerfafval verwijderen
– kunstwerken: jaarlijks reinigen
– bij extreem droge zomer zal er ook dagelijks water gegeven moeten worden. Etc. etc.

Naast deze werkzaamheden staan er nog enkele grote projecten op stapel, zoals de buitenlokalen, de beleef- en beweegtuin voor ouderen en het paviljoen. Al met al een prachtige uitdaging om op deze schitterende plek een Doepark te realiseren voor jong en oud!

Piet Entius