Idylle

Almelo Noord Oost

Een groep bewoners van de nieuwbouwwijk Almelo Noord Oost is het natuurvriendelijke project Idylle begonnen. Almelo Noord Oost is een nieuwbouwwijk van circa 80 hectare met royale kavels en woningen. De wijk is slechts voor een deel bebouwd. Het ontwikkeltempo ligt aanmerkelijk lager dan oorspronkelijk gepland ten gevolge van de crisis. Gevolg is dat tot op heden slechts circa 20 % van het beoogde oppervlak bewoond is, circa 30 % beslaat nog bouwrijpe kavels en circa 50 % is nog in gebruik bij agrariërs. Gedurende de periode dat de bouwkavels nog niet verkocht zijn, willen we de wijk aantrekkelijker maken. Hiervoor hebben we enkele doelstellingen geformuleerd. We zijn in goed overleg met de gemeente (ook grondeigenaar), deze is positief over dit initiatief en verleent medewerking.

Doelstellingen

  • Ruimte voor stadslandbouw: een begin maken met zelfvoorziening in primaire levensbehoeften van bewoners;
  • Kostenverlaging (maaien) voor gemeente;
  • Aantrekkelijker woonwijk: grazende kuddes en diversiteit in landbouwgewassen (in plaats van mais en gras) is aantrekkelijk om te zien voor passanten en de leefomgeving wordt verfraaid;
  • Ecologisch beheer en onderhoud en meer biodiversiteit;
  • Door inzet van zeldzame landbouwhuisdieren (en bijen) en het telen van “vergeten” gewassen, wordt het voortbestaan van deze rassen ondersteund en worden op biologische en diervriendelijke wijze vlees en gewassen geproduceerd (slow food) welke ook lokaal worden geconsumeerd;
  • Bewustwording natuur, milieu en duurzaamheid. We hebben bijvoorbeeld rode lijst soorten in de wijk, zoals ijsvogels (wanden), steenuilen (kasten) en patrijzen.

 

 

X