Groene Loper

Almelo

De Groene Loper is een project van provincie Overijssel waaraan Natuurhus Almelo meedoet. De Groene Loper stimuleert en ondersteunt groene initiatieven van bewoners en ondernemers. Door deze initiatieven beleefbaar te maken en met elkaar te verbinden ontstaat een levende fiets- of wandelroute die uitnodigt om naar buiten te gaan!

De Groene Loper Almelo is in 2015 gestart met als idee alle groene initiatieven te verbinden via een groen lint door en om Almelo heen. Zo wordt de verbinding vanuit het Natuurhus, het IVN en vele andere groene initiatieven versterkt. Er zijn inmiddels ruim 20 projecten succesvol ondersteund door bijvoorbeeld bijdrages in de vorm van vouchers voor een bijenhotel, een bloemenlint, een oogstfeest, een buurtmoestuin, een bijdrage voor de moestuin van de voedselbank en nog veel meer.

De provincie Overijssel heeft gekozen voor een vervolg van enkele Groene Lopers in de provincie, waaronder Almelo. In deze fase gaat het meer om verbinden van bestaande en eventueel nieuwe groene netwerken. Met nog steeds hetzelfde doel: Almelo groener maken. Projectleider van de Groene Loper Almelo is Eric van Veluwen van Stichting de Proeftuinen. 

Het is de ambitie van de Groene Loper om een veel groter deel van de inwoners uit Overijssel te bereiken en hen te betrekken bij groene initiatieven. Zo verbetert de Groene Loper de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond de steden.

 

De eerste drie fasen van het project zijn in 2015 afgesloten met de verdeling van de vouchers. Deze vertegenwoordigen een waarde tussen 500 en 2000 euro en geven de aanvragers de kans hun dromen waar te maken. Lees hier alles over de inhoud van het plan in Almelo: 20150406 Groene Loper Almelo. De volgende aanvragen waren ingediend:

 

Aanvraag en omschrijving
Aanvraag 1 buurtproject Idylle Almelo Noord Oost schapenmelkerij
Aanvraag 2 AOC openstellen (deel) buitenruimte met buurt
Aanvraag 3 Bloemenweide en orchideeën nabij het Hagenpark/Krikkengang
Aanvraag 4 Beweeg- en beleef- heemtuin De Hofkamp en IVN
Aanvraag 5 Educatietuin Erasmusschool
Aanvraag 6 Moestuin Voedselbank
Aanvraag 7 Versterking Tijdelijke Natuur nabij Aadorp
Aanvraag 8 Vleermuisonderzoek Almelo
Aanvraag 9 Gierzwaluwonderzoek binnenstad Almelo
Aanvraag 10 Monitoring beschermde planten in en om Almelo
Aanvraag 11 Opzetten informatiepunt voor burgers
Aanvraag 12 Oogstgroep
Aanvraag 13 Wijkkruidentuin Geertes Hof Schelfhorst
Aanvraag 14 Stadsboerderij Beeklust
Aanvraag 15 Boerenerf ‘kleine Hag’
Aanvraag 16 Natuurgidsencursus IVN
Aanvraag 17 Vlinderkweekproject t.b.v. scholen
Aanvraag 18 Bijenlint entree Bornerbroek
Aanvraag 19 De Bleek bij Tusveld
Aanvraag 20 Gereedschap depot bij het Krikkenhaar
Aanvraag 21 Herinrichting Leemslagenplas

 

.

X