Doelstelling Stichting Natuurhus Almelo

De stichting heeft als doel:

  1. 1. Het publiek interesseren en bewustwording stimuleren in relatie tot natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn;
  2. 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid.

 

Informatie

Download hier de zakelijke informatiefolder.

Adres

Het Natuurhus is gevestigd aan de Hagenborgh 4, 7607 JT Almelo.