Doelstelling Stichting Natuurhus Almelo

De stichting heeft als doel:

  1. 1. Bewustwording en het publiek interesseren voor natuur, milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn;
  2. 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid.

 

Informatie

De informatiefolder  (versie september 2015) is hier als pdf te downloaden.   Informatiefolder Algemeen 20150913

Adres

Het centrum is tijdelijk gevestigd op Deldensestraat 205, 7601 RT  Almelo, in afwachting van het paviljoen in Doepark de Hagen.

X