Stichting Natuurhus Almelo is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Bron:  Informatie Belastingdienst

Voor de ANBI-status  voldoet Stichting Natuurhus Almelo aan alle volgende voorwaarden:

De ANBI gegevens van Stichting Natuurhus Almelo zijn te vinden op de volgende pagina’s van deze website:

  1. Bestuur: algemene informatie met kerngegevens, doel, bestuurssamenstelling
  2. Documenten: oprichtingsakte, samenvatting beleidsplan, jaarverslag van activiteiten, financieel jaarverslag, accountantsverklaring
X