ANBI

Stichting Natuurhus Almelo

Stichting Natuurhus Almelo is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
 • Document met data publicatieplicht ANBI status 2021.

Bron:  Informatie Belastingdienst

Voor de ANBI-status  voldoet Stichting Natuurhus Almelo aan alle volgende voorwaarden:

De ANBI gegevens van Stichting Natuurhus Almelo zijn te vinden op de volgende pagina’s van deze website:

 1. Bestuur: algemene informatie met kerngegevens, doel, bestuurssamenstelling
 2. Documenten: oprichtingsakte, samenvatting beleidsplan, jaarverslag van activiteiten, financieel jaarverslag, accountantsverklaring