bestuur en comité van aanbeveling

Stichting Natuurhus Almelo

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo bestaat uit:

 • Hans Oude Luttikhuis (voorzitter)
 • Ellen Rodenstein (secretaris)
 • Geesje Vinke (lid)
 • Ab Bent (penningmeester)
 • Mini Eshuis (lid)   
 • Ben van Veenen (lid)
 • Ed Heijstek (lid) 
 • Bestuurslidmaatschap is vrijwillig en onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Comité van aanbeveling

 • Gravin Els van Rechteren Limpurg-Buis
 • Mr Egbert ten Cate
 • Herman Finkers

CONTACTGEGEVENS

Het Natuurhus is gevestigd op Hagenborgh 4, 7607 JT  Almelo

Postadres bestuur:
Secretaris St. Natuurhus Almelo
p/a De Jager 5
7609 JS Almelo

Kerngegevens

 • Naam organisatie: Stichting Natuurhus Almelo
 • Kamer van Koophandel nummer 58319875
RSIN 852983943
 • Rekeningnr: NL80RABO0107568608
 • Postadres: Secretaris Stichting Natuurhus Almelo, De Jager 5, 7609 JS Almelo
 • Bezoekadres: Hagenborgh 4, 7607 JT  Almelo
 • Oprichting: 4 juli 2013 te Almelo.

Mailadressen:

Documentatie ANBI


Stichting Natuurhus Almelo is een algemeen nut beogende instelling. De samenvatting van ons beleidsplan, een verslag van de activiteiten, het financieel overzicht en meer zijn te vinden op de documentenpagina.