Basiscursus bijenteelt 2023

Onlangs verscheen het bijgaande artikel in die media waarin een oproep werd gedaan voor deelname aan de basiscursus bijenteelt. Op dit moment is de groep van 2023 compleet. De cursisten hebben inmiddels al een kennismakingsles en een eerste theorieles gehad.
Een gezellige groep die samen in de appgroep een mooie start hebben gemaakt.
Het gaat nog wel even duren voordat ze de mooie bijenstal bij Erve Peeze (zie foto ) zullen betreden 😉

Aanmelding graag via de volgende link;
https://iemenschoeralmelo.nl/p120_opgeven-basiscursus-bijenhouden.html

Het cursusprogramma staat op de volgende webpagina;
https://iemenschoeralmelo.nl/011_toegangcursisten.html

Gedurende het cursusjaar ben je gratis lid van de NBV, en ontvang je ook het blad ‘Bijenhouden’. Gedurende het eerste jaar na de opleiding is er begeleiding door een ervaren imker en ontvang je een bijenvolk (geen kast).

Graag het cursusgeld a 200 euro over te maken op bankrekening  NL 38 RABO 0300 100 590 onder vermelding ‘Cursusgeld 2023’