Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stichting Natuurhus Almelo sprak voorzitter Hans Oude Luttikhuis de aanwezigen toe:

“De afgelopen weken zijn we bezig geweest om de diverse deelprojecten in kaart te brengen die dit jaar op ons afkomen. Dat zijn de bouw van het paviljoen met het inrichten van de omgeving, de aanleg van het milieupark door de gemeente, de aanleg van een wadi aan de oostkant van het park met hopelijk zicht op een beleef- en beweegtuin, baggerwerkzaamheden door waterschap Vechtstromen, de werkzaamheden die t.b.v. Zorgaccent in het park worden uitgevoerd, de herinrichting van de Aa en in het najaar de aanleg van een Tiny Forest.

Het grote succes van 2019, de buurtmoestuin onder de bezielden leiding van Marin Mulder, wordt dit jaar voortgezet met de nodige inzet en diverse cursussen, waarbij we mikken op een nog grotere betrokkenheid met de buurt. Het succes van 2020 moet de bouw van het paviljoen worden, een project waar een professionele projectgroep o.l.v. Harrie Wijermars zich intensief mee bezig houdt.

Intern zijn we bezig om ons alvast voor te bereiden op het inluizen in het paviljoen, we zijn aan het kwartiermaker. De organisatie wordt doorgelicht, de communicatie en afspraken met de zes partners en de buurt worden geïntensiveerd, de horeca krijgt wat duidelijker vorm en we zijn bezig om het grote aantal vrijwilligers, het goud van de stichting, nog beter in beeld te krijgen.

2020 moet voor alle verenigingen het jaar worden waarin grootse stappen gezet worden, het park heeft er lang genoeg slordig bij gelegen, ondanks het voortreffelijke werk van onze vrijwilligers en de parkwerkgroep.

2020 moet het jaar worden waarin de inwoners van Almelo zeggen: we hebben er even op moeten wachten, maar het is een prachtig park geworden!

En met een verwijzing naar Churchill zeg ik: succes is gebouwd uit vertraging na vertraging, zonder verlies van enthousiasme! Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo wenst u allen een gezond en mooi 2020 toe! “

X