Mini Mossencursus, afgelast!

Om kennis te maken met de KNNV ( Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) Almelo bieden wij een mincursus Mossen aan. Hierin leert U  verschillende soorten mossen herkennen en op naam brengen.

Er zijn geen kosten aan verbonden alleen koffie of thee zelf betalen.

De introductie wordt begeleid door een mossen deskundige die landelijke bekendheid heeft: Rudi Zielman

De cursus bestaat uit drie onderdelen:

1. Donderdagavond 31 maart van 19.30 tot 21.30 uur. Plaats Natuurhus Hagenborhg Almelo
Onder leiding van Rudi Zielman een introductie tot of herhaling van het determineren van mossen met behulp van het tabel van Rudi, een loep en microscoop. Er kan geoefend worden met zelf meegebrachte mossen die we samen gaan determineren.

2. Zaterdag 23 april van 10 – 12 uur 
Een begin maken met een inventarisatie van mossen in het buitengebied van het Natuurhus, dus zoeken en determineren o.l.v. Rudi Zielman.

De geïnventariseerde  mossen zullen met foto’s en naam op de website van de KNNV en het Natuurhus worden gezet.

3. Op nader af te spreken zaterdagen:
Met een zelfstandig opererend groepje, de inventarisatie van de mossen rond het Natuurhus volledig maken en regelmatig herhalen. Voordat we de gevonden mossen op de website zetten is er een eindcontrole van Rudi Zielman.

Indien je mee wilt doen, graag opgeven bij:

Nel Windt via 06-54 69 06 22 of windtalmelo@outlook.com

X