Mee doen

Groene Loper Almelo

Deze pagina informeert u over de volgende acties 
– Bloemenlint,
– NLdoet, geld voor een groene buurt via het Oranjefonds
– Landelijke natuurwerkdag
– Groene burendag
– Actie stokrozen
– Actie eetbaar fruit

Doe jij ook mee met het Bloemenlint?

Op donderdag 22 april 2021 (Nationale Zaaidag en Dag van de Aarde) of zaterdag 24 april 2021 (naar keuze van initiatief zelf) leggen veel initiatieven en organisaties uit Almelo weer een bloemenlint aan op veel plekken in en rond de stad. Doe jij ook mee met jouw buurt, (sport)vereniging, school of wijkcentrum? Meld je dan snel aan! Wij regelen voldoende bloemenzaad en kunnen wellicht zorgen dat de grond waar de bloemen moeten komen, gereed is om in te zaaien. Deelname is kosteloos.

Een bloemenlint is een (aaneengeschakelde) ketting van tuinen, perken, boomspiegels, braakliggende stukken grond en stroken in brede bermen (die de verkeersveiligheid niet belemmeren) met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in Almelo extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.

Bijen zijn hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld.

Om de bijen in Almelo een handje te helpen, organiseren tientallen initiatieven en organisaties op donderdag 22 april 2021 (Nationale Zaaidag en Dag van de Aarde) de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad. Doe jij ook mee met je initiatief? Meld je dan vóór dinsdag 31 maart aan via info@ervevanmarle.nl! U kunt dan op 22 april of op 24 april a.s. tussen 9 en 12 uur het bloemenzaad ophalen in het Doepark bij de ingang van de moestuin. Daarna kunt u met uw groep uw deel van het bloemenlint zelf inzaaien en inharken.

Maak je straat groen tijdens NLdoet
Geld voor een groene buurt

Voor 23 april 2021 kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Almelo financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 28 en 29 mei 2021 de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen, een insectenhotel of fruitstruiken. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons aanmelden. Vervolgens nemen we contact met je op en helpen je bij het invullen van de benodigde formulieren. Normaal kunnen alleen organisaties meedoen aan NLdoet, maar via de Groene Loper Almelo kunnen ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm een aanvraag voor financiën doen. Je kunt een aanvraag doen tot 350 euro.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Almelo maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Almelo nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!

Voorbereiding
De gegevens die je nodig hebt voor je aanvraag zijn: KvK-nummer (in geval van vereniging of stichting), bankrekeningnummer, NAW-gegevens en een indicatie van de kosten per onderdeel.

NLdoet
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

Landelijke natuurwerkdag

Elke eerste zaterdag van november (6 november 2021) vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Beleef het landschap!

Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Ook kinderen zijn zeer welkom op de Natuurwerkdag. Op verschillende locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Nadere informatie over de Natuurwerkdag volgt vanaf augustus 2021, zoals de locaties.

 

 

 

Groene burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september (25 september 2021). Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Hierbij kan gedacht worden aan bloembollen en stokrozen planten en het aanleggen van buurtmoestuinen, geveltuinen, insectenhotels, stoeptuinen of boomspiegeltuinen. Het vergroenen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Zo mogelijk in combinatie met leuke kinderactiviteiten, een buurtbarbecue en koffie en taart.

De Groene Burendag is één van de activiteiten die Groene Loper Almelo organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Almelo.

Nadere informatie over de Groene Burendag volgt begin juni 2021.

 

Actie stokrozen
In provinciaal verband wordt er een actie stokrozen opgezet. Nadere informatie volgt later.

Actie eetbaar fruit
In provinciaal verband wordt er een actie eetbaar fruit (voor mens en dier) opgezet. Nadere informatie volgt later.

X