IVN

IVN afdeling Almelo kent vele uiteenlopende activiteiten waaraan je mee kunt doen: excursies en lezingen, tentoonstelling, onderwijs, …

Voor jonge leden is de jeugdgroep De Scharrelkids actief. Klik hier voor meer informatie over de Scharrelkids.

Het bestuur van het IVN bestaat uit:

  • Albert Eshuis, voorzitter
  • Heleen Eshuis, tweede voorzitter
  • Albert Holterman, secretaris
  • Harry Mensink, penningmeester
  • Herbert de Witte, relatiebeheer
  • Henk Jansen, contacten Natuurhus

Contact: ivn.almelo@gmail.com

Rekeningnummer (IBAN) van IVN Almelo: NL57RABO0132245337

Contributie 2017:

  • Leden / donateurs € 24,-
  • Huisgenootleden € 7,50
  • Jeugdleden € 10,-