Groene Loper

De Groene loper is een landelijk project van het IVN waaraan Natuurhus Almelo meedoet. IVN rolt De Groene Loper uit en legt daarmee de verbinding tussen stad en platteland. De Groene Loper stimuleert en ondersteunt groene initiatieven van bewoners en ondernemers. Door deze initiatieven beleefbaar te maken en met elkaar te verbinden ontstaat een levende fiets- of wandelroute die uitnodigt om naar buiten te gaan!

In Overijssel werken IVN, Provincie Overijssel en Landschap Overijssel samen om de Groene loper Overijssel uit te rollen. Almelo is een van die groene lopers.

Op 12 mei 2015 zijn de eerste drie fasen van het project afgesloten met de verdeling van de vouchers. Deze vertegenwoordigen een waarde tussen 500 en 2000 Euro en geven de aanvragers de kans hun dromen waar te maken. Lees hier alles over de inhoud van het plan in Almelo: 20150406 Groene Loper Almelo. De volgende aanvragen zijn in Almelo ingediend:

Aanvraag en omschrijving  
Aanvraag 1 buurtproject Idylle Almelo Noord Oost schapenmelkerij  
Aanvraag 2 AOC openstellen (deel) buitenruimte met buurt  
Aanvraag 3 Bloemenweide en orchideeën nabij het Hagenpark/Krikkengang  
Aanvraag 4 Beweeg- en beleef- heemtuin De Hofkamp en IVN  
Aanvraag 5 Educatietuin Erasmusschool  
Aanvraag 6 Moestuin Voedselbank  
Aanvraag 7 Versterking Tijdelijke Natuur nabij Aadorp  
Aanvraag 8 Vleermuisonderzoek Almelo  
Aanvraag 9 Gierzwaluwonderzoek binnenstad Almelo  
Aanvraag 10 Monitoring beschermde planten in en om Almelo  
Aanvraag 11 Opzetten informatiepunt voor burgers  
Aanvraag 12 Oogstgroep  
Aanvraag 13 Wijkkruidentuin Geertes Hof Schelfhorst  
Aanvraag 14 Stadsboerderij Beeklust  
Aanvraag 15 Boerenerf ‘kleine Hag’  
Aanvraag 16 Natuurgidsencursus IVN  
Aanvraag 17 Vlinderkweekproject t.b.v. scholen  
Aanvraag 18 Bijenlint entree Bornerbroek  
Aanvraag 19 De Bleek bij Tusveld  
Aanvraag 20 Gereedschap depot bij het Krikkenhaar  
Aanvraag 21 Herinrichting Leemslagenplas