Natuurhus

Doepark de Hagen

Natuurhus aan stadszijde

 

ACTUEEL

Hoewel de vorderingen op locatie in Doepark de Hagen al vanaf 10 augustus 2020 zichtbaar zijn geworden, gebeurt er achter de schermen nog steeds het nodige. Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo is daarbij nog steeds druk bezig om de financiering van het paviljoen te bewaken en te monitoren. 

Door de projectgroep was het bouwplan vastgesteld. Daarbij gaat het o.a. over de energievoorziening, het “groene” dak, etc. Ook was er door een interieurwerkgroep een plan uitgewerkt voor de inrichting van het Natuurhus in samenwerking met binnenhuisarchitect Anne-Carien Kleinjan. Inmiddels is het mei 2022 en zijn we bezig met de laatste afwerking en inrichting van Doepark en Natuurhus.

Bouw Natuurhus en hulp van vrijwilligers

Vanaf 10 augustus 2020 zijn we al bezig we met de bouw van het Natuurhus en daarbij hebben we veel hulp gekregen van vrijwilligers. We hebben ondersteuning gekregen bij het plaatsen van de houten buitenwanden, het afvoeren van materialen, het egaliseren van het maaiveld, etc.

We hebben inmiddels ook vrijwilligers gevonden die zich als gastvouw- of heer in het Natuurhus willen inzetten. En er zijn ook tijdelijke toekomstige klussen waar soms vrijwilligers voor nodig zijn. En ook als u bijvoorbeeld eens in de twee weken beschikbaar bent, zijn we vaak al geholpen.

Heeft u interesse? Fijn! U kunt zich melden bij Hans van Gerwen of Martin Peeters. Zij weten de laatste stand van zaken en waarvoor er nog vrijwilligers nodig zijn.

Hans van Gerwen: 06-51065770
Martin Peeters: 06-13828819

of: park@natuurhusalmelo.nl

Natuurhus

In bouwprojecten is het gebruikelijk dat het bestuur of de directie een projectgroep in het leven roept om de klus te klaren en dat was in dit geval ook zo. Het bestuur geeft de kaders aan (zoals het budget waarover beschikt kan worden en het programma van eisen (waaraan het bouwwerk moet voldoen) en de projectgroep was er vervolgens verantwoordelijk voor dat het gebouw tot stand kwam. Inmiddels is met deze werkwijze een prachtig Natuurhus tot stand gekomen. In oktober 2021 had de projectgroep dan ook haar laatste vergadering.

De projectleider Martin Stortelder legde verantwoording af aan de stuurgroep die uit enkele bestuursleden bestond. Er werd gerapporteerd over de voortgang, de financiën, de planning, eventuele risico’s etc. De projectgroep voor het Natuurhus bestond uit een 7-tal personen waarin elk lid een bepaald aandachtsgebied voor zijn rekening nam. Zoals het ontwerp, het bouwtoezicht, de communicatie en de inzet van vrijwilligers.

Als er onderwerpen waren die meer uitwerking vroegen kon daarvoor een werkgroep in het leven geroepen worden die dat uitwerkte, bijvoorbeeld de werkgroep inrichting. Een van de projectgroepleden participeerde daar dan in . Door het op deze manier te organiseren zorgden we voor echte samenwerking en dat de tijdsinvestering voor iedereen behapbaar was.

De bouwwerkzaamheden voor het Natuurhus zijn in september 2021 afgerond. Het Natuurhus opende de deuren vanaf 1 oktober 2021!

X