Paviljoen

Doepark de Hagen

Paviljoen in isolatie (foto Hans van Cronenberg)

ACTUEEL

Hoewel de vorderingen op locatie in het Doepark de Hagen vanaf 10 augustus 2020 zichtbaar zijn geworden, gebeurt er achter de schermen ook het nodige om de bouw van het paviljoen mogelijk te maken. Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo is nog steeds druk bezig om de financiering van het paviljoen te bewaken en te monitoren. Er is inmiddels een dekkende begroting, o.a. door een gift van de Rabobank van 40 duizend euro en subsidies vanuit de gemeente en het Rijk.

Door de projectgroep is het bouwplan vastgesteld. Daarbij gaat het o.a. over de energievoorziening, het “groene” dak, etc. Ook is er door een interieurwerkgroep een plan uitgewerkt voor de inrichting van het paviljoen in samenwerking met binnenhuisarchitect Anne-Carien Kleinjan. Ook in deze fase is er nog genoeg te doen.

Bouw paviljoen en hulp van vrijwilligers

Vanaf 10 augustus 2020 zijn we bezig we met de bouw van het paviljoen en daarbij kunnen we nog hulp gebruiken. We hebben ondersteuning nodig bij het plaatsen van de houten buitenwanden, bij het afvoeren van materialen, bij het egaliseren van het maaiveld, etc.

We zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met deze werkzaamheden. Ook als u bijvoorbeeld een keer in de twee weken beschikbaar bent, zijn we al geholpen.

Heeft u interesse? Fijn! U kunt zich melden bij Hans van Gerwen of Martin Peeters.

Hans van Gerwen: 06-51065770
Martin Peeters: 06-13828819

of: park@natuurhusalmelo.nl

Projectgroep paviljoen

In bouwprojecten is het gebruikelijk dat  het bestuur of de directie een projectgroep in het leven roept om de klus te klaren en dat is in dit geval ook zo. Het bestuur geeft de kaders aan (zoals het budget waarover beschikt kan worden en het Programma van Eisen waaraan het bouwwerk moet voldoen) en de projectgroep is er vervolgens verantwoordelijk voor dat het gebouw tot stand komt.

De projectleider Martin Stortelder legt verantwoording af aan de stuurgroep die uit enkele bestuursleden bestaat. Er wordt gerapporteerd over de voortgang, de financiën, de planning, eventuele risico’s etc. De projectgroep voor het paviljoen bestaat nu uit een 7-tal personen met de bedoeling dat elk lid een bepaald aandachtsgebied voor zijn rekening neemt. Zoals het ontwerp, het bouwtoezicht, de communicatie en de inzet van vrijwilligers.

Wanneer er onderwerpen zijn die meer uitwerking vragen kan daarvoor een werkgroep in het leven geroepen worden die dat uitwerkt, bijvoorbeeld een werkgroep inrichting. Een van de projectgroepleden zal daar dan in participeren. Door het op deze manier te organiseren zorgen we er voor dat we het echt gezamenlijk doen en de tijdsinvestering voor iedereen nog behapbaar is.

De bouwwerkzaamheden voor het paviljoen worden naar verwachting rond augustus 2021 afgerond. 

X