Doepark nu en straks

Stichting Natuurhus Almelo

Het beplantingsplan voor Doepark de Hagen (voormalig Hagenpark) wordt voorzien van zo veel mogelijk inheemse beplanting. Dat zijn planten die van nature thuis horen in de omgeving van Almelo en in het park passen bij de specifieke groeiplaats (= Niche). Inheemse planten hebben de hoogste ecologische waarden. Oikos is Grieks voor ‘huis’ en dat is wat de eco(afgeleid van oikos)logie bestudeert. Hoe meer variatie in het ecosysteem van een park, hoe meer groei- en leefplekken (Niches) je creëert voor planten en dieren.

De plek van Doepark de Hagen (voormalig Hagenpark) heeft een historie van natuur, landbouw, wonen en industrie (eerst molen en later textiel). Het is in het verleden ook een parkeerplaats geweest voor het vroegere St. Elisabeth ziekenhuis, met zo hier en daar groene plantvakken. Vanaf de jaren ’80 is het een stadspark. Wil je meer weten over de historie in relatie tot het park? Vraag dan naar de informatieve wandeling door het Doepark met een van de gastdames- of heren. Zij kunnen ook vragen beantwoorden over het Doepark en het Natuurhus.
Voor kinderen is er een speciale wandeling met vragen over het Doepark. Ook daar kun je een gastdame- of heer voor vragen in het Natuurhus.

De bodem als basis

De bodemsamenstelling in het Hagenpark is oorspronkelijk een beekeerdgrond. Een door de mens door bewerking en bemesting ontstane zwarte bovenlaag met daaronder een variatie aan zandafzettingen en oude veenlaagjes en kleilagen van de vroegere Almelose Aa, toen dit riviertje zich nog slingerend en regelmatig overstromend kon gedragen. Die kleilagen, afgezet bij vroegere overstromingen, zorgen nu dat het regenwater niet snel wegzakt en kunnen ook een horizontale grondwaterstroom opleveren richting de Almelose Aa.

Activiteiten

  • de bouw van een vleermuiskelder,
  • een natuur- en milieu-educatieve wandelroute door het park en de directe omgeving
  • een beweeg- en beleeftuin voor de seniore parkbezoeker
  • een collector-app op je telefoon waarmee je op elke plek in het park alle informatie kunt vinden van een boom, struik of kruid waar je voor staat (via gps locatie herkenning, QR code’s of de transponder-techniek).
  • de analemmatische zonnewijzer van AstronA heeft in juli 2022 een plek gekregen op het grote grasveld langs de wadi (Water Afvoer Drainage en Infiltratie)

Op de vrijwilligersbijeenkomst van 26 februari presenteerde Martin Mulder de stand van zaken in het Doepark met daarbij een beplantingslijst.