DOEPARK DE HAGEN

EEN PARK VOOR IEDEREEN

VEEL STEUN VOOR DOEPARK DE HAGEN

Steeds meer organisaties en fondsen steunen dit geweldige burgerinitiatief van stichting Natuurhus, zij zien het belang in van het Doepark in de Almelose binnenstad. Rabobank Noord West Twente heeft een zeer gulle gift gegeven voor de realisatie van het paviljoen, een bedrag van 40 duizend euro. Jantje Beton heeft ons een schenking gedaan van 5 duizend euro voor de waterspeeltuin. Kinderkledingwinkel Pom & Floor heeft ons 500 euro geschonken voor de waterspeeltuin, basisschool de Windhoek heeft een sponsorloop gehouden dit leverde ook 500 euro op en het Almelose Roggekamp Peitsch Fonds heeft een schenking van 10.000 euro gedaan. Stichting Natuurhus Almelo is ontzettend blij met deze gulle giften! Hartelijk dank allemaal!

Groene ontmoetingsplek voor jong en oud!

Doepark de Hagen

Meer groen in de stad bevordert het welzijn en zorgt voor biodiversiteit. Het Doepark is een groene ontmoetingsplek waar het paviljoen het kloppend hart wordt. Doepark de Hagen in het centrum van Almelo is een park voor (buurt-) bewoners, recreanten en vooral kinderen. Een groene oase waar Stichting Natuurhus Almelo mensen in contact wil brengen met de natuur en ze wil inspireren tot een duurzaam leven. 

Kinderen genieten nu al van de natuurspeelplaats. In de toekomst wordt hier ook het paviljoen gerealiseerd. Dan kunnen de kinderen heerlijk spelen terwijl ze vanaf het terras in de gaten worden gehouden door ouders of opa en oma die in alle rust een kop koffie drinken. 

De buurtmoestuin is inmiddels gerealiseerd en de eerste oogst was zeer geslaagd. Er is zelfs een oogstfestival gevierd en een deel van de oogst is geschonken aan de Voedselbank. 

Het Doepark blijft in ontwikkeling. In de toekomst volgen nog een beleef- en beweegtuin voor ouderen en een tiny forest. Doel van het Doepark is om meer biodiversiteit in het Hagenpark te krijgen, een ontmoetingsplek te creëren voor Almeloërs en om mensen in contact te brengen met de natuur en te inspireren tot een duurzaam leven. Het wordt een park voor jong en oud, een plek vol inspiratie en rijk aan natuur. Het park wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Almelo, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel.

AANLEG EN OPENING WATERSPEELTUIN

In mei 2018 is gestart met de aanleg van de waterspeeltuin. De werkzaamheden in het park liepen enige vertraging op vanwege vervuilde grond, alle grond moest worden gesaneerd. Na de sanering zijn de beekloop en de vijver uitgegraven. Daarna konden de hoveniers van de Tuinen van Geerdink starten met de aanleg van de natuurspeeltuin. Het bedrijf is gespecialiseerd is het aanleggen van uitdagende, belevingsvolle speelplekken voor kinderen en hun omgeving. Heleen Eshuis heeft de waterspeeltuin ontworpen en het ontwerp is gerealiseerd door de Tuinen van Geerdink.

Op woensdag 10 oktober 2018 heeft wethouder van Mierlo de waterspeelplaats in het Doepark officieel geopend. De wethouder van duurzaamheid en milieu heeft samen met een heel aantal kinderen de waterspeelplaats in gebruik genomen. Stichting Natuurhus Almelo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan vandaar dat gekozen is voor de opening op de Dag van de Duurzaamheid.

Heleen Eshuis van bureau In het wild heeft de waterspeeltuin ontworpen. Zij was ook actief als projectleider in de eerste fase van de aanleg van het Doepark. ‘De waterspeelplaats is prachtig geworden, het is heerlijk om al die kinderen en hun ouders te zien genieten. En hoe geweldig is het als hier straks een paviljoen staat waar ook de ouders naar toe kunnen voor een kop koffie of thee. Dan heb je echt een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten.’

AFTRAP MET WETHOUDER CORNELISSEN

Wethouder Javier Cornelissen van duurzaamheid en milieu heeft op woensdag 14 februari samen met projectleider Heleen Eshuis de eerste zaadbommen uitgestrooid in het toekomstige Doepark. Dit als starthandeling oftewel officiële aftrap van de aanleg van het Doepark. In het voorjaar verscheen er hierdoor op verschillende plekken in het park een bloemenzee met klaprozen, dagkoekoeksbloemen, korenbloemen en goudsbloemen. Naast deze bloemen komt er een waterspeeltuin, een buurtmoestuin, een educatief pad, een beweeg- en beleeftuin en een duurzaam paviljoen in Doepark de Hagen.

Het park zal organisch groeien, het zal dus stap voor stap worden aangelegd. Als eerste zijn we gestart met de aanleg van de waterspeeltuin en de hoofdstructuur-paden. Langs deze paden komt nieuwe verlichting met daarin sensoren, dat wil zeggen dat de verlichting aan gaat als er activiteit op de paden is en meebeweegt met de passanten. Het innovatieve lichtconcept is ontworpen door studenten van de Universiteit Twente en Saxion. Het maakt deel uit van het project Light Challenge. De studenten hebben de verlichting gemaakt in opdracht van de gemeente Almelo.

AANLEG DOEPARK DE HAGEN

Op 3 februari 2018 zijn de werkzaamheden in het toekomstige Doepark begonnen. In de fotoserie is te zien hoe twaalf vrijwilligers gekleed in gele hesjes en gewapend met allerlei gereedschap begonnen zijn aan een schoonmaak actie! Het park werd ontdaan van blikjes, plastic, papier en ander afval.

Na deze actie werd gestart met de aanleg van de hoofdstructuur, d.w.z. de nieuwe paden werden aangelegd. En in het voorjaar werd gestart met de aanleg van de waterspeeltuin. 

Mooi compliment voor Doepark de Hagen

Op complimentendag, vrijdag 1 maart 2019, heeft Doepark de Hagen een mooi compliment gekregen van waterschapspartij Water Natuurlijk. Volgens de waterschapspartij is het Doepark nu al een bron van inspiratie voor andere steden. Nettie Aarnink, lijsttrekker van Water Natuurlijk Vechtstromen, benadrukte dat het een logische keuze om dit prachtige project in het zonnetje te zetten. “Het project van Stichting Natuurhus Almelo sluit helemaal aan op de vier thema’s waar wij op inzetten: groen, gezond, genieten en gezamenlijk. Meer blauw en groen in de stad is precies wat wij graag zien. Stromend water in de stad is niet alleen goed voor de biodiversiteit, het geeft ook verkoeling bij hoge temperaturen en brengt allerlei mensen bijeen.”

Enkele andere punten waarvoor de stichting het compliment heeft gekregen zijn; de verbinding tussen de zes groene verenigingen (NIVON, KNVV, ’t Iemenschoer, IVN, AstronA en Groei&Bloei), de inzet van talrijke vrijwilligers rondom duurzaamheid en milieu en de manier waarop expertise, talenten en vaardigheden worden betrokken bij de aanleg van het Doepark en de bouw van het paviljoen. Na deze zee van complimenten nam Hans Oude Luttikhuis, de voorzitter van SNA, een oorkonde en een kunstwerk van een blauwgroene libelle in ontvangst. Het keramieken beeld is gemaakt door Myrte van Dijk uit Emmen. De blauwgroene libelle symboliseert de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water.  

Een van de kandidaten van Water Natuurlijk, Martin Mulder, is betrokken bij de aanleg van het Doepark. Hij heeft het plan voor het park gemaakt en stuurt de vrijwilligers aan die op woensdag- en zaterdagmorgen in het park aan het werk zijn. “Ik streef naar een goed leefbare stad met schone en stromende stadswaterlopen en -vijvers, om hittestress en overstromingen door klimaatverandering op te vangen,” vertelt Martin Mulder. En met het Doepark is Almelo op de goede weg. Want het park zal de stadshabitat verbeteren, een habitat waarin mensen, planten en dieren prettig kunnen samenleven!

X