Ondersteuning

De Groene Loper Almelo


Ondersteuning voor groene initiatieven

De groene loper kan u helpen met uw groene (buurt)project
De provincie Overijssel, de gemeente Almelo en de Stichting Natuurhus Almelo hebben de handen ineen geslagen in het project de Groene Loper in Almelo. Zij organiseren activiteiten voor een groot publiek (zoals NLdoet, bloemenlinten en Groene Burendag) en ondersteunen groene bewonersinitiatieven met verschillende vraagstukken. Dit doen wij door het organiseren van (thema)bijeenkomsten, maar ook door één op één ondersteuning. Miriam en Angelien zijn de eerste aanspreekpunten voor inwoners, bedrijven en instellingen om iets moois te maken van hun eigen leefomgeving en kunnen groene initiatieven op verschillende manieren helpen, zoals:
– Tips geven over hoe je het in de buurt kunt aanpakken of hoe schrijf je een projectplan
– Mensen attenderen op subsidiemogelijkheden
– Helpen met het aanvragen van subsidies (voor bijvoorbeeld bloemenzadenmengsels)
– Helpen om je in contact te brengen met groene expertise, zoals deskundigen die lid zijn van groene verenigingen of werkzaam zijn in het onderwijs
– Initiatieven met elkaar verbinden en samenbrengen, zodat ze elkaar kunnen helpen
– Helpen en coördineren bij afstemming met de gemeente, bijvoorbeeld als er voorbereidende grondwerkzaamheden gedaan moeten worden voor bloemenweides
– Wil je een groen buurtproject beginnen? Neem contact met ons op, wij kunnen je waarschijnlijk helpen.

 

 

Angelien Hoppen 06 – 55773670
a.hoppen@natuurenmilieuoverijssel.nl

 

Miriam ten Velde 06-11 273 007
miriam@dewateregge.nl