Mee doen

Groene Loper Almelo


Deze pagina informeert u over de volgende acties

– NL Doet spreekuur in het Natuurhus ( januari 2023 )
– NL Doet, geld voor een groene buurt via het Oranjefonds( Maart 2023)
– Nationale inzaaidag spreekuur in het Natuurhus ( Maart 2023 )
– Nationale Inzaaidag (april 2023)
– Groene Burendag, spreekuur in het Natuurhus (…. juli 2023 van 19.30 tot 22.00 uur)
– Groene burendag, geld voor een groene buurt via het oranjefonds (25 september 2022)
– Actie “stoep groep, samen doen” voor geveltuintjes, boomperken, bloembollen en stokrozen (tijdens Groene burendag)
– Landelijke natuurwerkdag (… november 2023)

Maak je straat groen tijdens NLdoet

Geld voor een groene buurt

Voor (datum volgt) 2023 kunnen buren, buurttuinen en maatschappelijke initiatieven met ondersteuning van Groene Loper Almelo financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet in maart 2023 de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen, een insectenhotel of fruitstruiken. Geïnteresseerden kunnen zich bij ons aanmelden. Vervolgens nemen we contact met je op en helpen je bij het invullen van de benodigde formulieren. Normaal kunnen alleen organisaties meedoen aan NLdoet, maar via de Groene Loper Almelo kunnen ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm een aanvraag voor financiën doen. Je kunt een aanvraag doen tot 350 euro.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Almelo maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Daarom wil Groene Loper Almelo nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties enthousiasmeren om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde, maar vooral een groene samenleving!

Voorbereiding

De gegevens die je nodig hebt voor je aanvraag zijn: KvK-nummer (in geval van vereniging of stichting), bankrekeningnummer, NAW-gegevens en een indicatie van de kosten per materiaal/activiteit.

NLdoet

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Het Oranje Fonds wil met NLdoet laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn.

Doe jij ook mee met het Bloemenlint?

Op donderdag 20 april 2023 (Nationale Zaaidag en Dag van de Aarde) of zaterdag 22 april 2023 (naar keuze van initiatief zelf) leggen veel initiatieven en organisaties uit Almelo weer een bloemenlint aan op veel plekken in en rond de stad. Doe jij ook mee met jouw buurt, (sport)vereniging, school of wijkcentrum? Meld je dan snel aan! Wij regelen voldoende bloemenzaad en kunnen wellicht zorgen dat de grond waar de bloemen moeten komen, gereed is om in te zaaien. Deelname is kosteloos.

Een bloemenlint is een (aaneengeschakelde) ketting van tuinen, perken, boomspiegels, braakliggende stukken grond en stroken in brede bermen (die de verkeersveiligheid niet belemmeren) met kleurrijke bloemen waar insecten zoals bijen en vlinders van houden. Hiermee is er in Almelo extra voedsel te vinden voor bijen en alle kleurrijke bloemen geven de stad ook een vrolijke uitstraling.

Bijen zijn hele belangrijke dieren. Ze zorgen niet alleen voor honing, maar bestuiven ook onze landbouwgewassen. Dankzij de bijen kunnen wij bijvoorbeeld aardbeien en appels eten. Maar de bijen hebben het moeilijk omdat er steeds minder voedsel voor hen te vinden is. De oorzaak hiervan is onder andere een tekort aan wilde planten met bloemen waar bijen nectar en stuifmeel kunnen verzamelen. In de landbouw zien we monoculturen en in de steden worden tuinen betegeld.

Om de bijen in Almelo een handje te helpen, organiseren tientallen initiatieven en organisaties op donderdag 21 april 2022 (Nationale Zaaidag en Dag van de Aarde) de aanleg van een gezamenlijk bloemenlint door de stad. Doe jij ook mee met je initiatief? Meld je dan vóór vrijdag 31 maart 2023 aan via f.vanmarle@outlook.com! U kunt dan op 20 april of op 22 april 2023 tussen 9 en 12 uur het bloemenzaad ophalen in het Natuurhus in het Doepark. Daarna kunt u met uw groep uw deel van het bloemenlint zelf inzaaien en inharken.

Het Oranjefonds wil met Burendag mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het voor buurten mogelijk om van … juni tot en met …. augustus 2023 een aanvraag tot maximaal € 350,- in te dienen bij het Oranje Fonds. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je buren en de buurt op de 4e zaterdag in september (23 september 2023). Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.

Dit jaar is de actie “stoep groen, samen doen” voor geveltuintjes, boomperken, bloembollen en stokrozen. Maar er kan ook gekozen worden voor eetbaar groen zoals frambozen en bessenstruiken planten en het aanleggen van buurtmoestuinen en insectenhotels. Initiatiefnemers kunnen er voor kiezen om zelf beplanting en materialen te bestellen, maar het gemakkkelijkst is om beplanting, tuinaarde en bloembollen, onderdeel te laten zijn van de aanvraag, waarbij de Groene Loper kan zorgen voor de levering daarvan. Het vergroenen heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Zo mogelijk in combinatie met leuke kinderactiviteiten, een buurtbarbecue en koffie en taart.

De Groene Burendag is één van de activiteiten die Groene Loper Almelo organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Almelo.

Iedereen kan via www.burendag.nl een aanvraag tot 350 euro indienen bij Het Oranje Fonds om tijdens Burendag een activiteit te organiseren. Wil je als buurtinitiatief dit geld inzetten voor het vergroenen van je straat of buurt, en wil je graag hulp bij de aanvraag? Kom dan op … juli 2023 tussen … en …uur naar het Natuurhus in het Doepark. De mensen van de Groene Loper Almelo staan met laptops en een drankje klaar om samen met jou de aanvraag in te vullen. Ook is het mogelijk om per email te verzoeken voor (online) hulp bij je aanvraag.

Actie stokrozen (tijdens Groene burendag)

Groene Loper Almelo wil graag extra inzetten op groenere wijken tijdens Burendag. Een tegel eruit en een stokroos erin. Uiteraard alleen langs muren waar de bereikbaarheid en veiligheid van de gebruikers van een trottoir niet in het geding is. Daarom heeft zij een speciale aanbieding geregeld voor stokrozen. Initiatieven kunnen er voor kiezen stokrozen onderdeel te laten zijn van hun aanvraag.

Actie bloembollen (tijdens Groene burendag)

Groene Loper Almelo wil graag extra inzetten op bloembollen tijdens Burendag. Daarom heeft zij een speciale aanbieding geregeld voor biologische bloembollen. Initiatieven kunnen er voor kiezen deze bloembollen onderdeel te laten zijn van hun aanvraag.

Actie geveltuin en boomperk (tijdens Groene burendag en de Boomspiegeldag)

Groene Loper Almelo wil graag extra inzetten op geveltuintjes en boomperkjes tijdens Burendag. Daarom heeft zij een speciale aanbieding geregeld voor beplanting en tuinaarde onderdeel te laten zijn van hun aanvraag.

Landelijke natuurwerkdag

Elke eerste zaterdag van november ( 5 november 2022) vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Beleef het landschap!

Afhankelijk van de streek en de locatie zijn er verschillende werkzaamheden. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen, maken van takkenrillen en verwijderen van riet. Ook kinderen zijn zeer welkom op de Natuurwerkdag. Op verschillende locaties worden speciale kinderactiviteiten georganiseerd.

Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Samen aan het werk voor leefruimte voor de weidebeekjuffer, een nestelplek voor vogels zoals de ijsvogel of de karakteristieke knotbomenrij. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

De Natuurwerkdag is één van de activiteiten die Groene Loper Almelo organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen groene leefomgeving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Almelo.

Wilt u als vrijwilliger helpen of hebt u een groene klus in Almelo voor vrijwilligers? Meld het ons en dan proberen wij de vrijwilligers en de klussen met elkaar te verbinden.

X