Cursisten basiscursus bijenteelt 2023 geslaagd!

Een spannende periode, de eerste weken van september. Al het geleerde, zowel in theorie als praktijk werd in deze maand getoetst . Natuurlijk was er een ochtend waarin er nog de nodige vragen konden worden gesteld. En een beetje zenuwen waren hier en daar ook wel waarneembaar.

Maar op 5 september was het dan zover. Het theorie- examen, beschikbaar gesteld door de NBV werd op een zwoele dinsdagavond in het Natuurhus gemaakt. Niet simpel, 60 vragen, waarvan 5 open vragen werden door de cursisten gemaakt. En het lukte, op twee na slaagden alle deelnemers en twee cursisten deden nog diezelfde week een mondeling examen en slaagden alsnog. Er was dan ook een feestelijke uitreiking van de diploma’s op de avond van de honingkeuring op 14 september jongstleden.

Gefeliciteerd allemaal en veel imkerplezier!

Op de foto zie je geslaagden, leraren en een stagiaire die in het kader van de lerarenopleiding enkele keren bij de lessen aanwezig was.