Nieuwjaarstoespraak 2017

Beste mensen,

Als nieuwbakken voorzitter van de Stichting Natuurhus Almelo wil ik enkele woorden tot u richten in wat voor onze zes verenigingen een belangrijk jaar zal gaan worden.

Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Hans Oude Luttikhuis en bij de Stichting Natuurhus Almelo betrokken vanuit mijn rol als voorzitter van ‘t Iemenschoer.

Als we de campagnebeloftes van Trump mogen geloven, verandert de aandacht voor het milieu de komende jaren in tegenovergestelde richting dan zoals die door de klimaatconferentie in Parijs is aangegeven.

Als we grote multinationals mogen geloven verandert hun houding ten opzichte van duurzaamheid en milieubetrokkenheid in positieve zin.

Als we de politiek in Almelo mogen geloven is er op dit moment weinig geld voor een publiekstrekker als het Natuurhus, hoewel het overgrote deel van de gemeenteraad zeer positief is.

Als ik onze oud-voorzitter Frank van Marle mag geloven, smaakt vlees van zijn biologische varkens vele malen beter dan de kiloknallers uit de supermarkt.

Ik houd van factchecking, eerst zien en dan geloven, eerst waarmaken en dan belonen.

In ons beleidsplan staat dat we natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid bij de Almelose bevolking onder de aandacht willen brengen. Dat willen we doen op een prominente groene plek in het centrum van Almelo, kortom een Natuurhus in het Hagenpark.

Een mooi plan, mooie woorden, maar het komt er nu op aan om het waar te maken.

Daarom wordt 2017 een belangrijk jaar. In dit jaar willen dat politiek Almelo zich duidelijk uitspreekt voor de totstandkoming van het Doepark en het Natuurhus. We zullen dat bij de perspectiefnota medio dit jaar met belangstelling volgen.

Stapsgewijs zullen we dit jaar, en in goed overleg met de Gemeente Almelo, het Doepark aanleggen en met de 1e fase van het nieuw te bouwen Natuurhus starten.

Verheugend daarbij te melden is dat de provincie ons vanuit de tender Natuur en Samenleving 50.000 euro heeft toegekend voor het realiseren van het Doepark.

Deze week hebben we met wethouder Cornelissen een bestuurlijk overleg waarin we enkele volgende stappen willen zetten.

Het bestuur hoopt dit jaar ook aan de achterkant van de SNA te werken door het stellen van een aantal speerpunten:

  • De communicatie te verbeteren naar de 6 verenigingen en naar de vrijwilligers;
  • De synergie tussen de 6 verenigingen te verbeteren;

Onze corebusiness, het uitvoeren van de NME-taken blijft natuurlijk altijd voorop staan.

U bent hier gekomen omdat u lid bent van een van de 6 verenigingen of op enig andere manier betrokken bent bij de SNA. Wat u deelt is de belangstelling voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid. Dat is wat ons, bij welke tegenslag dan ook, altijd zal binden en de basis vormt voor optimisme en vertrouwen.

We zullen vast nog wel te maken krijgen met tegenslagen voordat onze plannen zijn gerealiseerd, maar met de vernieuwde energie die ontstaan is, hebben we , als bestuur, vertrouwen in een goede toekomst voor de Stichting Natuurhus Almelo.

Het bestuur wenst alle leden en vrijwilligers een energiek en besluitvaardig 2017 toe.

Hans Oude Luttikhuis
Voorzitter Stichting Natuurhus Almelo