Info

Doelstelling Stichting Natuurhus Almelo

 1. De stichting heeft ten doel:
 2. bewustwording en het publiek interesseren voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid en het faciliteren en/of organiseren van activiteiten die hieraan verbonden zijn;
 3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten en in stand houden van een centrum voor natuur, cultuur, milieu en duurzaamheid.

Informatie

De informatiefolder  (versie september 2015) is hier als pdf te downloaden.   Informatiefolder Algemeen 20150913

Adres

Het centrum is tijdelijk gevestigd op Deldensestraat 205, 7601 RT  Almelo, in afwachting van de nieuwbouw in het Hagenpark.

Postadres bestuur:
Secretaris St. Natuurhus Almelo
p/a De Condor 30
7609 HC Almelo

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo bestaat uit:

 • Hans Oude Luttikhuis (voorzitter)
 • Geesje Vinke (secretaris)
 • Egbert Plender (penningmeester)
 • Ted de Jong (lid)
 • Henk Jansen (lid)
 • Marcel Mulder (lid)
 • Karst Rodenstein (lid)
 • Edwin Sarink (lid)
 • Ben van Veenen (lid)

Het bestuurslidmaatschap is vrijwillig en onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Kerngegevens

 • Naam organisatie: Stichting Natuurhus Almelo
 • Kamer van Koophandel nummer 58319875
RSIN 852983943
 • Rekeningnr: NL80RABO0107568608
 • Postadres: Secretaris Stichting Natuurhus Almelo, Condor 30, 7609 HC Almelo
 • Bezoekadres: Deldensestraat 205, 7601 RT Almelo
 • Oprichting: 4 juli 2013 te Almelo.

Mailadressen

 • Secretariaat: secretaris@natuurhusalmelo.nl
 • Onderwijsactiviteiten: onderwijs@natuurhusalmelo.nl
 • Webmaster/algemeen: info@natuurhusalmelo.nl
 • Redactie natuurhusblad: redactie@natuurhusalmelo.nl
 • Jeugdactiviteiten: scharrelkids@natuurhusalmelo.nl

Documentatie ANBI


Stichting Natuurhus Almelo is een algemeen nut beogende instelling. Samenvatting beleidsplan, verslag van activiteiten, financieel overzicht en meer zijn te vinden op de documentenpagina.