AstronA

Werkgroep AstronA stelt zich ten doel: het inhoud geven aan astronomielessen op basisscholen en het verzorgen van deze lessen om hiermee de kennis van en de interesse voor astronomie vergroten. Onderzoeken leren en kijken door een telescoop zijn voorbeelden van activiteiten.

Bezoek hier de website van AstronA.