Almelose raad bezoekt Doepark

De raadsleden waren in groten getale aanwezig voor de rondleiding door de binnenstad, de ochtend begon bij het Doepark en eindigde bij het Huis van Katoen en Nu voor een smakelijke lunch. In het park werden de raadsleden en de leden van de jongerenraad welkom geheten door Hans Oude Luttikhuis, voorzitter van Stichting Natuurhus Almelo. Hij deed dit in de tijdelijke ruimte bij Zorgaccent. “Tijdelijk is een woord dat veel in beeld is bij het Natuurhus. Maar dat woord ‘tijdelijk’ willen we graag schrappen. En daarvoor in de plaats komt permanent.” Vervolgens legde hij uit hoe het park zich in de toekomst zal blijven ontwikkelen.

De eerste fase is inmiddels afgerond en de voorzitter gaf aan dat het de bedoeling is om in augustus te starten met de bouw van het paviljoen. Ook vertelde hij over de verbinding met de Aa. “Er komen straks natuurlijke oevers met een bleek, een aanlegplek voor kano’s en een strandje voor kinderen.” Als oud-buurtbewoner weet Hans Oude Luttikhuis als geen ander dat het Hagenpark vooral een doorfietspark was, “Ik heb destijds nooit in het park gewandeld. Het park transformeert nu van een doorfietspark, naar een Doepark waar altijd iets te doen is.” 

Raadsleden van Almelo bezoeken het DoePark De Hagen van stichting Natuurhus Almelo.

Tijdens het bezoek krijgen de raadsleden het ontwerp van het paviljoen te zien en ze maken kennis met de projectgroep die hier mee bezig is. “Om de NME (natuur- en milieueducatie) taak goed uit te voeren is een goed georganiseerde locatie nodig en die willen we hier in het park realiseren. Er komt een energieneutraal gebouw met larikshout dat is geschonken door de graaf.” Hans Oude Luttikhuis gaf beschamend toe dat hij had overwogen de lariksen weg te doen. “Gelukkig hebben we voldoende experts in huis, zij hebben me daar van weerhouden. De lariksen leveren namelijk zeer duurzame planken op voor de buitenzijde van het paviljoen. En de planken hebben gezamenlijk een waarde van 40.000 euro. Een geweldig geschenk dus!” 

De aanwezige jongerenraadsleden namen ook nog kort het woord. Kian, Nynke, Anner en Jarne hebben namelijk een ontzettend leuk plan voor het Doepark. De jongerenraad heeft de stadscheque gewonnen met een plan voor een jongerenevenement en dit willen ze in het Doepark laten plaatsvinden. Ze hopen op die manier jongeren van verschillende achtergronden samen te brengen en samen te genieten van bijvoorbeeld een picknick met een optreden in het Doepark. 

Ook de jongerenraad was mee.

In het park werden de raadsleden in groepjes rondgeleid door de vrijwilligers die iedere woensdag- en zaterdagochtend actief zijn in het park. Ze kregen op  verschillende plekken informatie van experts; Martin Mulder legde uit wat het plan van aanpak is voor de buurtmoestuin, Michael Wolbers en Hester Belderbos van stichting Zinderen vertelden over de gezamenlijke plannen van stichting Zinderen, het Natuurhus en Zorgaccent voor een beweeg- en beleeftuin, Ben van Veenen gaf uitleg over het versmallen van de Aa, de aanlegplaats voor kano’s en het belang van water voor het Doepark en Hans Oude Luttikhuis vertelde over de waterspeelplaats. Rob Hazelhoff en Harrie Wijermars hadden vooraf de contouren van het paviljoen uitgezet, hierdoor konden de raadsleden al zien dat het paviljoen straks een centrale plek in zal nemen in het park. Zij gaven uitleg over de inrichting en de bouw van het paviljoen. Ter afsluiting wees de voorzitter van Stichting Natuurhus Almelo de raad erop dat om de NME-taken goed en deskundig te kunnen uitvoeren er een structurele verhoging van het budget nodig is. Na het bezoek kregen alle raadsleden een nestkastje, gemaakt door een groep vrijwilligers van IVN. De nestkastjes werden afgeleverd bij het Huis van Katoen en Nu zodat de raadsleden die mee naar huis konden nemen na de stadswandeling. Albert Eshuis, voorzitter van IVN Almelo gaf als tip mee: “Plaats de nestkastjes niet naar het Zuidwesten, anders regent het in en daar worden de meesjes niet blij van.”  

Raadsleden luisteren vol aandacht naar de nieuwe ontwikkelingen.
X