Aanmelden als lid

Kosten lidmaatschap verenigingen, per jaar:
NIVON…………………..€ 39,-
’t Iemenschoer……….€ 68,-
Groei en Bloei………..€ 68,95
Astrona……………….. € 24,-
KNNV…………………….€ 25,-
IVN………………………..€ 24,-
Scharrelkids…………..€ 10,-
Vrijwilliger Natuurhus: gratis

Belangstelling om lid te worden?

 

Stuur een mail naar info@natuurhusalmelo.nl