2017: het jaar van het Natuurhus

In 2017 zal definitief duidelijk worden wat de toekomst voor het Natuurhus wordt. De raad heeft zich bij de begrotingsbehandeling najaar 2016 een warm voorstander voor dit burgerinitiatief betoond. Inmiddels, na de nodige beraadslagingen tussen wethouder en het stichtingsbestuur lijkt er ook een oplossing te komen voor de financiële knelpunten. Hopelijk leidt dit komend voorjaar tot een definitief GROEN licht.

X