Onderwijs

Aanbod lesmaterialen natuur- en milieueducatie 2016-2017
In dit aanbod vindt u een overzicht van al onze lesmaterialen. Deze zijn in één oogopslag te bekijken in de tabel in de catalogus.
Daarna vindt u een beschrijving van de lespakketten, CD-rom’s, leskisten, lestassen en ontdekdozen.

Reserveren
Lesmaterialen kunt u reserveren met dit formulier “Reserveringsformulier Lesmaterialen” door het in te vullen en op te sturen naar onderwijs@natuurhusalmelo.nl. De catalogus 2016-2017 is ook opvraagbaar via dit mailadres.

Lespakketten
Voor projecten zijn vaak heel concrete materialen nodig. Voor leerkrachten kost het vaak te veel tijd om deze materialen te verzamelen. Daarom hebben wij een aantal lespakketten samengesteld met bij elk een lesbrief met informatie, gebruiksaanwijzing en lessuggesties.
Een aantal lespakketten zijn seizoensgebonden, bijv. waterdiertjes, bodemdiertjes, vlinders, vruchten en zaden, enz. Deze ontvangt u in de door ons aangegeven maand.
Daarnaast leveren wij enkele keren per jaar ‘levende materialen’. Dit zijn o.a. de paddestoelen en de vlinderkweken.
Voor sommige pakketten wordt een vergoeding van de kosten gevraagd. Hiervoor ontvangt u een rekening. Die materialen mag u dan ook houden.

CD-ROM’s
De computer speelt een belangrijke rol in het (basis)onderwijs. Wij bieden u een aantal CD-ROM’s die u kunt gebruiken als toelichting of ondersteuning van uw lessen.
Aangegeven wordt of het op diskette of CD-ROM wordt aangeleverd.

Leskisten
Een leskist is een prettig hulpmiddel om met een bepaald thema aan het werk te gaan. In een leskist zitten allerlei materialen zoals meetinstrumentjes, natuurprodukten, dia’s, geluidsbandjes, opzoekboekjes, loepjes, opdrachtformulieren en achtergrondinformatie. Daarnaast zit in iedere leskist een docentenhandleiding met daarin achtergrond informatie, lesbrieven en lessuggesties.
Sommige leskisten vragen een degelijke voorbereiding.

Lestassen
Er bestaat ook de mogelijkheid om lestassen te lenen. Deze lestassen staan niet in het aanbod vermeld.
Lestassen zijn tassen die geleend kunnen worden om diverse natuureducatieve materialen in op te bergen c.q. mee te nemen, om te gebruiken bij buitenactiviteiten. Meerdere tassen per excursie op per groep zijn mogelijk.
De inhoud van de tassen is samen te stellen in overleg en is afhankelijk van het te behandelen onderwerp. Deze materialen kunnen b.v. zijn: loepjes, centimeters, schepjes, spiegeltjes, zoekkaarten, boekjes, e.d.
Onderwerpen waarvoor lestassen beschikbaar zijn, zijn: bomen, planten, vogels, herfstwandeling, paddenstoelen, diersporen, bodemdiertjes en de voorjaarswandeling. Lestassen kunnen worden gebruikt voor en aangepast aan iedere leeftijdsgroep.

Ontdekdozen
Ontdekdozen zijn houten of plastic doosjes waarin materialen zitten waarmee een groepje van twee tot vier leerlingen opdrachten kan uitvoeren. Ontdekdozen blijken zeer geschikt te zijn om in de klas in een circuit uit te zetten. Daarom is besloten de dozen als circuitpakket uit te lenen. Zo’n pakket bestaat uit vijf of zes ontdekdozen die qua onderwerp bij elkaar passen. Er zijn drie verschillende pakketten samengesteld. Wanneer u meerdere circuitpakketten tegelijk bestelt, is het mogelijk dat u enkele dezelfde ontdekdozen in ververschillende pakketten aantreft.Het bestellen van de lesmaterialen kan per e-mail naar onderwijs@natuurhusalmelo.nl of via het papieren formulier achter in de catalogus. Wilt u aangeven naar welke uitleenperiode uw voorkeur uit gaat?
Reserveren van materialen kan het hele jaar door! Hoewel wij van veel kisten meerdere exemplaren bezitten, is het mogelijk dat kisten overvraagd zijn. Dus wie het eerst komt…

Lespakketten “Paddenstoelen”, ‘Vruchten en zaden’ en “Vlinders in de klas”
Met name de lespakketten “Paddenstoelen”, ‘Vruchten en zaden’ en “Vlinders in de klas” dienen op tijd (voor 10 september van het schooljaar) besteld te worden. Dit i.v.m. levering en beschikbaarheid.

Uitleenvoorwaarden
· Alle materialen kunnen gereserveerd worden met behulp van het bestelformulier achter in het “Aanbod Lesmaterialen Natuur- en Milieueducatie” of per e-mail onderwijs@natuurhusalmelo.nl
• Reserveringen vinden plaats in de volgorde waarmee de formulieren bij ons binnenkomen.
• Mocht het door u gewenste materiaal niet meer beschikbaar zijn in de door u gewenste periode, dan nemen wij contact met u op om een andere periode te bespreken.
• Wanneer u onverwacht wilt inspelen op iets dat in uw situatie actueel is, kunt u contact met ons opnemen.
• U hebt dus in principe de mogelijkheid op elk door u gewenste moment de materialen te lenen.
• De materialen voor basisscholen zijn drie weken te leen. In overleg is een langere periode mogelijk. Dit moet wel van te voren worden overlegd.
• Lesmaterialen voor de Buitenschoolse Opvang zijn voor een periode van 6 weken te leen.
• De materialen moeten op dinsdag, tussen 13.00 uur en 16.00 uur, gehaald worden. In verband met de controle op de inhoud van de leskisten e.d. is het noodzakelijk dat het geleende materiaal uiterlijk op de vermelde datum, op maandag, teruggebracht wordt.
• Uiteraard mogen de spullen ook eerder teruggebracht worden op de Deldensestraat 205.
• De uitleen verloopt uitsluitend via het Tijdelijk Natuurhus aan de Deldensestraat 205.
• Scholen en organisaties uit de Gemeente Almelo kunnen gratis materialen lenen. Aan scholen en organisaties van buiten de gemeente Almelo brengen wij een bedrag per materiaal in rekening.
• Het gebruik van de meeste materialen is gratis (voor scholen/organisaties binnen de Gemeente Almelo).
• Voor enkele pakketten wordt een vergoeding gevraagd. Dit is in het aanbod vermeld.
• Wij houden ons het recht voor schade aan de materialen of zoekgeraakte materialen in rekening te brengen.
• Lesmaterialen worden door ons netjes ingepakt en schoon afgeleverd. Wij verwachten materialen uiteraard weer netjes en schoon retour.
• Wij houden ons het recht voor, bij slecht materiaalgebruik door een school, lesmateriaal niet meer uit te lenen.
• Scholen die voor de 3e keer binnen één schooljaar de geleende lesmaterialen te laat terug brengen, kunnen wij een boete opleggen van € 10,00 per materiaal.
Vragen
Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op via onderwijs@natuurhusalmelo.nl of bel 0546-451483.

—————————

Het Natuur en Milieu Centrum is sinds 1 januari 2014 Tijdelijk Natuurhus
Per 1 januari 2014 heeft de gemeente de taken en het gebruik van het Natuur en Milieu Centrum overdragen aan de Stichting Natuurhus Almelo. Het voormalige Natuur en Milieu Centrum aan de Deldensestraat 205 fungeert als Tijdelijk Natuurhus, totdat het Natuurhus in het Hagenpark gereed is.
Wat is het Natuurhus?
 Het Natuurhus is een samenwerkingsverband van 6 groene verenigingen in Almelo.Het Natuurhus geeft advies en voorlichting over natuur- en milieueducatie op verzoek van de gemeente Almelo. Hierdoor maakt het Natuurhus kinderen en volwassenen bewust van de eigen leefomgeving. Het doel is het bevorderen van natuurvriendelijk, milieuvriendelijk en duurzaam gedrag. Voor het onderwijs betekent het dat we in deze nieuwe setting u nog beter van dienst kunnen zijn met de ruim 100 enthousiaste vrijwilligers. Graag gaan we ook in gesprek over uw verwachtingen en wensen en om te bekijken of en hoe we deze kunnen invullen.

Wat doet het Natuurhus?
Scholen die op zoek zijn naar ondersteuning bij het natuur- en milieuonderwijs kunnen aankloppen bij het Natuurhus voor lesmaterialen, lessuggesties en projectondersteuning. Het aanbod bestaat onder meer uit lespakketten voor in de klas, leskisten met materialen voor buiten, ‘ontdekdozen’ waarmee de kinderen zelf aan de slag kunnen en video’s als aanvulling op de lessen. Ook voor workshops, tentoonstellingen, bijscholingen, excursies en veldwerkdagen voor leerkrachten bent u bij het Natuurhus aan het juiste adres! Laat u informeren over de mogelijkheden. Basisscholen kunnen gratis gebruik maken van de ondersteuning van het Natuurhus. Jaarlijks in oktober verzorgt het Natuurhus een expositie die u gratis kunt bezoeken. Thema’s zijn verschillende natuur- en milieuonderwerpen.

Excursies
U kunt het gehele jaar door excursies bij het Natuurhus reserveren per e-mail onderwijs@natuurhusalmelo.nl. Zo verzorgen we paddenstoelenexcursies in de herfst in het Nijreesbos. Ook verzorgen we excursies in de Gravenallee, de Engbertsdijkvenen of naar de Doorbraak. Ook andere excursies kunnen in overleg geregeld worden.

 

Centrum voor natuur, milieu en duurzaamheid