Bouw

Stichting Natuurhus Almelo wil een splinternieuw natuurhus bouwen in het Hagenpark, dicht bij het centrum van de stad en dicht bij het groen van Almelo. Op deze pagina de schetsen van dit duurzaam ontwerp van architect Sander Giessen.

De planning is dat in 2015 het bestemmingsplan wordt goedgekeurd en dat in 2016 de bouw kan beginnen. In 2017 moet het klaar zijn. Heel veel werk wordt gedaan door vrijwilligers.

In onderstaande diapresentatie zijn de nieuwste ontwerpschetsen te bekijken.

Centrum voor natuur, milieu en duurzaamheid