Natuurhus presenteert plannen

Een natuurlijk doe-park en een bescheidener paviljoen, dat waren de plannen die donderdagavond in het Tijdelijk Natuurhus door Heleen Eshuis en Rob Hazelhof werden gepresenteerd. Er was veel belangstelling.
Voorrang wordt gegeven aan het natuurlijke doe-park.Aan het verwezenlijken er van wordt in de nabije toekomst begonnen: op 1 februari volgend jaar gaat de schop de grond in. Verdere plannen zijn een buurtmoestuin en een beweeg-leeftuin voor ouderen.
Kijk in de reportage van Jenny van Dorsten op AAvisie mee naar een enthousiaste Heleen Eshuis.

Veel belangstelling voor de presentatie van het DOE park.

 

Informatieavond Park en Paviljoen

Op donderdag 30 november om 19:30 uur houdt Heleen Eshuis voor de leden en vrijwilligers een presentatie over het ontwerp van het Doepark. Begin 2018 zal de waterspeelplaats als eerste onderdeel van het park gerealiseerd worden. Als er tijdens deze bijeenkomst nog geschikte (reële) ideeën opkomen, kunnen deze nog verwerkt worden in het ontwerp. Het definitieve ontwerp is dan vervolgens op 10 december klaar.

Naar aanleiding van de bezichtiging van een duurzaam gebouwd paviljoen in Leiden en een gesprek met de architect daarvan, zal Rob Hazelhof uitleg geven over het voorlopig ontwerp van het paviljoen.

Wil je deze avond bijwonen, meldt je dan bijtijds aan via: secretaris@natuurhusalmelo.nl

Locatie: Tijdelijk Natuurhus, Deldensestraat 205 te Almelo.
Mochten er veel aanmeldingen zijn dan wijken we uit naar een grotere locatie.

Nacht van de Nacht

Dit jaar vindt de Nacht van de Nacht plaats bij het Planetenpad aan de Noordikslaan, ter hoogte van nummer 47. Je kunt er door diverse grote telescopen kijken. Zo kun je naar de kraters van de maan kijken, alsof je er op staat.  De leden van AstronA  geven deskundige uitleg. Ook voor kinderen geschikt!

Foto: Jan Koeman

 

Doe mee met het Parkatelier!

Er gaat wat gebeuren in het Hagenpark…! Er komt binnenkort een heel nieuw belevenispark voor jong en oud, een plek vol inspiratie, rijk aan natuur. Het begint met plannen maken en daar mag iedereen aan meedoen: uit de buurt en uit de stad, iedere Almeloër die geïnspireerd is om mee te denken over een mooi nieuw park. Het Parkatelier is op 23 september van 10.00 – 13.00 uur in de Hagenborch, naast de Action.

Het park maakt deel uit van het burgerinitiatief van stichting Natuurhus Almelo en krijgt de steun van gemeente Almelo.

Informatie: Heleen Eshuis 06 -24.74.9917 of park@natuurhusalmelo.nl

Ontdek de schatten van de sloot

IVN organiseert voor de vierde keer de landelijke Slootjesdagen

Waterschorpioenen, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou in de sloot? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar kunnen op Zondag 11 Juni 2017 samen met hun (groot)ouders ontdekken hoe bijzonder het leven is in de nieuwe beek “ De Doorbraak” in Ypelo. Er staan IVN natuurgidsen voor je klaar die helpen om waterdiertjes te vinden en samen met jou proefjes doen met water. Wil je ook scharrelen langs de oevers van de sloot? Kijk voor een activiteit bij jou in de buurt op ivn.nl/slootjesdagen.

Aanmelden kan tot vrijdag 9 Juni!
Lees “Ontdek de schatten van de sloot” verder

NL DOET

Ook bij het Tijdelijk Natuurhus was het druk op 11 maart, de dag van NL DOET. Vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen voor het goede doel. En zo kreeg die dag de tuin een goede beurt en de vogels werden verblijd met nieuwe nestkastjes. Heel welkom, zo vlak voor de lente uitbarst. Bedankt allemaal!

De tuin krijgt een voorjaarsbeurt tijdens NL Doet.

Nieuwjaarstoespraak 2017

“2017 wordt een belangrijk jaar. In dit jaar willen we dat politiek Almelo zich duidelijk uitspreekt voor de totstandkoming van het Doepark en het Natuurhus. “

Met deze woorden opent Hans Oude Luttikhuis, de nieuwe voorzitter van Stichting Natuurhus Almelo, het nieuwe jaar.

Deze week al kondigt Hans het eerste bestuurlijk overleg aan met wethouder Cornelissen om stappen te zetten voor de aanleg van het Doepark en de eerste fase van het nieuwe Natuurhus. De provinciale subsidie van 50.000 voor het Doepark is een goede start van het nieuwe jaar om de plannen te realiseren.

Voorop blijft staan  de corebusiness van de stichting: het uitvoeren van de NME-taken. Daarnaast benoemt het bestuur als speerpunten van dit jaar: de communicatie  verbeteren naar de zes verenigingen en naar de vrijwilligers en de synergie tussen de zes verenigingen te versterken.

Lees hier de volledige toespraak van voorzitter Hans Oude Luttikhuis.

2017: het jaar van het Natuurhus

In 2017 zal definitief duidelijk worden wat de toekomst voor het Natuurhus wordt. De raad heeft zich bij de begrotingsbehandeling najaar 2016 een warm voorstander voor dit burgerinitiatief betoond. Inmiddels, na de nodige beraadslagingen tussen wethouder en het stichtingsbestuur lijkt er ook een oplossing te komen voor de financiële knelpunten. Hopelijk leidt dit komend voorjaar tot een definitief GROEN licht.