Alle berichten van Natuurhus

NL DOET

Ook bij het Tijdelijk Natuurhus was het druk op 11 maart, de dag van NL DOET. Vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen voor het goede doel. En zo kreeg die dag de tuin een goede beurt en de vogels werden verblijd met nieuwe nestkastjes. Heel welkom, zo vlak voor de lente uitbarst. Bedankt allemaal!

De tuin krijgt een voorjaarsbeurt tijdens NL Doet.

Nieuwjaarstoespraak 2017

“2017 wordt een belangrijk jaar. In dit jaar willen we dat politiek Almelo zich duidelijk uitspreekt voor de totstandkoming van het Doepark en het Natuurhus. “

Met deze woorden opent Hans Oude Luttikhuis, de nieuwe voorzitter van Stichting Natuurhus Almelo, het nieuwe jaar.

Deze week al kondigt Hans het eerste bestuurlijk overleg aan met wethouder Cornelissen om stappen te zetten voor de aanleg van het Doepark en de eerste fase van het nieuwe Natuurhus. De provinciale subsidie van 50.000 voor het Doepark is een goede start van het nieuwe jaar om de plannen te realiseren.

Voorop blijft staan  de corebusiness van de stichting: het uitvoeren van de NME-taken. Daarnaast benoemt het bestuur als speerpunten van dit jaar: de communicatie  verbeteren naar de zes verenigingen en naar de vrijwilligers en de synergie tussen de zes verenigingen te versterken.

Lees hier de volledige toespraak van voorzitter Hans Oude Luttikhuis.

2017: het jaar van het Natuurhus

In 2017 zal definitief duidelijk worden wat de toekomst voor het Natuurhus wordt. De raad heeft zich bij de begrotingsbehandeling najaar 2016 een warm voorstander voor dit burgerinitiatief betoond. Inmiddels, na de nodige beraadslagingen tussen wethouder en het stichtingsbestuur lijkt er ook een oplossing te komen voor de financiële knelpunten. Hopelijk leidt dit komend voorjaar tot een definitief GROEN licht.