IVN

IVN afdeling Almelo kent vele uiteenlopende activiteiten waaraan je mee kunt doen: excursies en lezingen, tentoonstelling, onderwijs, …

Voor jonge leden is de jeugdgroep De Scharrelkids actief. Klik hier voor meer informatie over de Scharrelkids.

Het bestuur van het IVN bestaat uit:

  • Frank van Marle, voorzitter
  • Ron Poot, secretaris
  • Edwin Sarink, penningmeester

Contact: info@natuurhusalmelo.nl

Rekeningnummer (IBAN) van IVN Almelo: NL57RABO0132245337

Contributie 2016:

  • Leden / donateurs € 24,-
  • Huisgenootleden € 7,50
  • Jeugdleden € 10,-

 

Centrum voor natuur, milieu en duurzaamheid