Creatief met de natuur

Op 11 september zijn de Scharrelkids aan het werk gegaan met bloemen en zaden. Ze ontdekten de verschillende bladvormen en allerlei manieren van zaadverspreiding! De kinderen waren heel actief waren met het zoeken van mooie bloemen en bladeren om in een bloemenpers te drogen. En van verschillende plantenzaden maakten ze een heel mooi schilderijtje. Het was een leuke ochtend!
Klik hier om de foto’s te bekijken!

Nieuwe kansen?

Na de sombere berichten eerder deze zomer lijken er misschien toch nog nieuwe mogelijkheden te ontstaan voor het Natuurhus Almelo. Het bestuur heeft op 6 september een gesprek gehad met wethouder Cornelissen waarin de situatie rond het burgerinitiatief uitvoerig is besproken. Hoewel een sluitende oplossing nog niet op tafel ligt, zijn er toch kansrijke opties langsgekomen die het onderzoeken waard zijn. Lees meer in de nieuwsbrief van september.

Natuurhus weggestemd

Na de afwijzing door het college  heeft nu ook de gemeenteraad van Almelo afwijzend gereageerd op het verzoek om financiële steun voor het Natuurhus. De motie van een zestal partijen voor extra geld redde het niet, 20 stemmen  tegen en 14 voor. Ofschoon alle partijen het initiatief omarmen, willen zij andere wegen om tot een financiële oplossing te komen en krijgt wethouder Cornelissen de opdracht nogmaals in gesprek te gaan met de stichting. Maandag 4 juli beraadt het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo zich over de nieuwe situatie.

Schermafdruk 2016-06-30 23.18.53 Schermafdruk 2016-06-30 23.24.07

College beslist negatief over steun voor het Natuurhus

Vandaag heeft het college bekend gemaakt dat er geen steun komt voor het Natuurhus. De gemeente heeft geen financiële ruimte, zo staat in een brief aan de raad. Dit zet de toekomst van dit burgerinitiatief sterk onder druk, want het bestuur van de stichting ziet geen heil in voortzetting van het project als er geen extra geld voor komt. Maandagavond heeft het stichtingsbestuur de besturen van de aangesloten verenigingen over dit standpunt geraadpleegd. De enige redding kan nog komen van de raad. Op donderdag 30 juni vergadert de raad over de perspectievennota.  Daarbij heeft de raad de mogelijkheid (via een motie) het college op te dragen alsnog op korte termijn de benodigde middelen vrij te spelen. De raad heeft het laatste woord!

20160628 Brief aan College en Raad van bestuur Natuurhus

B&W Raadsbrief 28-6-2016, 3743_1_1

20160630 Brief2 College en Raad Natuurhus

Artikel en interviews op AAvisie

Agenda gemeenteraadsvergadering 30-6-2016

Krijgt het Natuurhus nog een kans?

Het is stil vanuit het college en de raad van Almelo als het gaat om het Natuurhus. Inmiddels is het een half jaar geleden dat het bestuur een brandbrief schreef met het verzoek om financiële steun van 180.000 Euro. En al drie maanden geleden dat het bestuur een toelichting gaf aan de raad. Formele antwoorden zijn er nog steeds niet. Dat schept onzekerheid, vrijwilligers raken gedemotiveerd en haken af. Wie weet brengt Lokaal Almelo Samen nog iets teweeg in de politiek?

Presentatie raad

Op 22 maart heeft een politiek beraad over Het Natuurhus plaatsgevonden. Namens het bestuur legde Ron Poot eerst uit waarom een natuurhus een belangrijke aanvulling is voor de stad en Ted de Jong ging dieper in op de bouwplannen en de kosten. De raad had veel vragen, die met name Ted de Jong en initiatiefnemer Frank van Marle goed konden beantwoorden. Het zal van de komende raadsvergaderingen afhangen of de raad daadwerkelijk opdracht geeft aan het college het benodigde geld te zoeken. Er waren veel Natuurhus aanhangers meegekomen, zo’n 75 mensen op de publieke tribune gaven blijk van hun steun aan dit mooie burgerinitiatief.
AaVisie heeft een reportage van de zitting gemaakt, te vinden via deze link.

Politiek beraad over het Natuurhus

Het “Stadhus” staat er, maar komt er ook een ‘Natuurhus”?

Die vraag staat centraal in het politiek beraad dat de gemeenteraad van Almelo organiseert op 22 maart 2016. Vanaf 20.45 uur gaat het Natuurhus-bestuur in gesprek met de raad en legt uit wat het natuurhus betekent voor de stad. Een groene golf in Almelo, een oase in het centrum van de stad. Er is nog een tekort van 180.000 waarvoor het bestuur een beroep doet op de gemeente. Iedereen die het natuurhus een warm hart toedraagt is welkom dit bij te wonen! Stadhuis Almelo, raadszaal, 20.45 – 22.00 uur.

Spontane Stad

Het Natuurhus mag rekenen op een subsidie van € 100.000,- uit de stimuleringsregeling Spontane Binnenstad. Het bestuur ontving op 11 februari de brief van de gemeente met dit goede nieuws. Een erkenning dat het natuurhus een versterking betekent voor de Almelose binnenstad! Daarmee is de realisering een stap dichterbij gekomen. Het natuurhus is er daarmee nog niet, er is nog een gat in de begroting van 180.000 waarvoor het bestuur met de gemeente in gesprek wil.